Info Badkamerverlichting

Uitleg over de veiligheidszones voor elektriciteit in de badkamer

Elektriciteit en water samen vormen een gevaarlijke combinatie. Toch heb je ook in de badkamer voor sommige zaken nood aan elektriciteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet zonder verlichting. Daarom zijn er voor de badkamer strenge veiligheidsregels voorzien in België om elektrocutie te vermijden.

De veiligheidsregeling houdt in dat de badkamer wordt ingedeeld in enkele denkbeeldige zones op basis van hun afstand van het bad of de douche. Elke veiligheidszone heeft bijgevolg haar eigen veiligheidsvereisten in termen van IP-waarde.

De IP-waarde is een label dat wordt toegekend aan elektrische toestellen zoals verlichtingsarmaturen en aangeeft in welke mate het toestel is afgeschermd tegen stof en water. Een IP-waarde bestaat uit twee cijfers.

Het eerste cijfer geeft aan in welke mate het toestel beschermd is tegen indringing met vaste voorwerpen.

Het tweede cijfer geeft aan in welke mate het toestel is afgeschermd tegen water.

In de badkamer is voornamelijk het tweede cijfer van belang. Het spreekt voor zich dat wanneer een toestel perfect is afgesloten tegen water, het eveneens moeilijk is voor stoffen om het toestel binnen te dringen. Een hoog tweede cijfer gaat daarom steeds gepaard met een hoog eerste cijfer.

De veiligheidszones en hun bijhorende IP-waarden

Zone 0: minimum IPX7

Met zone 0 wordt de inhoud van het bad of douche bedoeld. Hier zijn elektrische toestellen niet toegelaten. Als je toch een spotje in uw bad of douche wenst, dient deze een IP-waarde van minimum IPX7 (bescherming tegen onderdompeling) te hebben en te werken op een ZLVS (Zeer Lage Veiligheidsspanning). Met een ZLVS wordt ofwel 12V wisselstroom bedoeld, ofwel 25V gelijkstroom.

Zone 1: minimum IPX5

Met zone 1 wordt gerefereerd naar de zone tot 2,25 meter boven de bodem van het bad of douche. Verlichting in deze zone dient eveneens te werken op een ZLVS. De IP-waarde in zone 1 mag niet lager zijn dan IPX5 (bescherming tegen waterstralen).

Zone 2: minimum IPX4

Zone 2 gaat tot 60 cm rond het bad of de douche. Binnen deze zone is eveneens een ZLVS verplicht. 230V spanning kan als het gaat om een spot die zich op minstens 1,60m van de grond bevindt. Deze spot dient wel aangesloten te worden op een differentieelschakelaar van 30mA. In zone 2 is een minimum IP-waarde van IPX4 vereist.

Zone 3: minimum IPX1

De rest van de badkamer behoort tot zone 3. Deze gaat tot 2,40 meter van het bad of de douche vertrekkende vanaf zone 2. Zone 3 omvat dus het gebied tot 3 meter rond het bad of de douche, exclusief zone 2. Hier is een IPX1 voldoende (bescherming tegen druppelend water). Een 230V spanning kan op voorwaarde dat deze op een 30mA differentieelschakelaar wordt aangesloten.