Privacy & Cookie policy

Algemeen

 

DataCom Bex BVBA, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Laagsimsestraat 53 met ondernemingsnummer BE 0844.284.535 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.lampenboetiek.be.

 

Persoonsgegevens

  DataCom Bex BVBA houdt geen aparte database bij van de bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via de website “www.lampenboetiek.be” een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Iedere bezoeker heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met info@lampenboetiek.be, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

   

  Direct marketing en mededeling aan derden

   Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in die mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van verplichtingen.

   De gegevens die DataCom Bex BVBA ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij “info@lampenboetiek.be”, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet.

    

   Gebruik van cookies op de website lampenboetiek.be

   Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker, sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website of de publiciteit op de website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

   U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van “lampenboetiek.be geen gebruik kan maken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via de instellingen van uw browser.

    

   Vragen

   Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van DataCom Bex BVBA kunt u zich richten tot:

   Joachim Bex
   +32 484 590 085

   info@lampenboetiek.be